Witamy na naszej stronie!

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzi
Olsztyńskie Centrum Wolontariatu SPINACZ


 DZIAŁAMY! SPINAMY!

... ludzi – tych co chcą pomagać, i tych, co potrzebują pomocy...

... wszystkich, którzy mają choć minimum chęci, żeby działać..

... idee, pomysły, działania!

 Olsztyńskie Centrum Wolontariatu "Spinacz" jest

członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

 „Niech nasza droga będzie wspólna” (JPII)

                                                  

 

 

 Szkolenie "Animator czasu wolnego"

E-wolontariat

 

E-wolontariat: prezent od technologii dla wolontariatu tradycyjnego

Wyobrażacie sobie świat, w którym każdy może być wolontariuszem? Z dowolnego miejsca, w  dowolnym czasie? Bez względu na to, skąd pochodzi, ile ma lat, jakiej jest płci, czy jest niepełnosprawny, czy pracuje, czy się uczy? Świat, w którym nie ma barier, w którym ludzie z całego świata mogą działać wspólnie na rzecz misji, która jest dla nich ważna? Mamy nadzieję, że tak, bo taki świat już istnieje! Nazywa się e-wolontariatem i istnieje dzięki rozwojowi nowych technologii. Rozwój technologii to przede wszystkim rozwój nowych możliwości w zakresie komunikowania się i współpracy na odległość. To również wielka szansa dla wolontariatu, który dzięki tym możliwościom może pokonywać bariery miejsca i czasu, łącząc ze sobą osoby przebywające wiele kilometrów od siebie, które mają wspólną misję i dzięki swojemu zaangażowaniu mogą mieć duży wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych i budowanie dobra wspólnego. Pierwsi działacze społeczni zaczęli korzystać z tych możliwości już w latach 70 XX w. W Polsce zjawisko e-wolontariatu zaczęło być badane w roku 2009, od momentu uruchomienia Programu E-wolontariatu przez Fundację Dobra Sieć. Szybko okazało się, że przykładów projektów e-wolontariackich jest w Polsce mnóstwo i że idea e-wolontariatu ma przed sobą ogromne możliwości.

Czym jest e-wolontariat?

E-wolontariat to wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. Strony takie jak Wikipedia, czy serwisy takie jak TuDu.org.pl istnieją dzięki osobom, które dobrowolnie i bez oczekiwania wynagrodzenia dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami online jako e-wolontariusze. E-wolontariusze wymieniają się doświadczeniem na forach pomocowych, tworzą darmowe kursy edukacyjne, pomagają w adopcji zwierząt, podpisują petycje, wspierają kampanie społeczne i mnóstwo innych inicjatyw, które mogą czynić świat lepszym miejscem.

E-wolontariat a wolontariat tradycyjny

E-wolontariat co do zasady nie różni się od wolontariatu tradycyjnego: to działalność wykonywana dobrowolnie i bez oczekiwania wynagrodzenia przez osoby, które mają chęć niesienia pomocy i zmieniania świata na lepsze. Jedyna różnica jest taka, że e-wolontariat wykonywany jest za pośrednictwem Internetu. A ponieważ w Internecie nie istnieją bariery miejsca i czasu, e-wolontariat może znacząco rozszerzyć możliwości wolontariatu tradycyjnego, włączając osoby, które z różnych przyczyn nie mogą angażować się w wolontariat tradycyjny (np. osoby niepełnosprawne, osoby opiekujące się dziećmi w domu, osoby pracujące do późna).

Projekty e-wolontariackie, aplikacje i crowdsourcing

Jeszcze kilkanaście lat temu polscy e-wolontariusze wspierali organizacje pozarządowe głównie w działaniach doraźnych, takich jak wykonywanie zadań administracyjnych, fundraisingowych, czy promocyjnych. Z czasem zaczęły powstawać tzw. projekty e-wolontariackie, czyli projekty społeczne, których głównym motorem napędowym są e-wolontariusze – gdyby nie ich zaangażowanie, projekty takie nie mogłyby istnieć, np. Otwarte Zabytki – społeczna mapa zabytków, akcja Mam to w BIPie, sprawdzająca dostępność BIP-ów gmin pod kątem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych)czy WikiOSP – serwis tworzony przez strażaków ochotniczych straży pożarnych. Obecnie, wraz z dynamicznym rozwojem technologii mobilnych, coraz bardziej popularne stają się aplikacje, które pomagają pomagać, np. Be My Eyes, dzięki której możemy „pożyczyć” oczy osobie niewidomej, pomagając jej w codziennych spawach, czy Duolingo, w której e-wolontariusze pomagają tworzyć zadania do nauki języków obcych, z których każdy może bezpłatnie korzystać. Mówiąc o e-wolontariacie nie można także zapomnieć o TuDu.org.pl – pierwszej w Polsce platformie zrzeszającej społeczność organizacji pozarządowych i wolontariuszy, którzy współpracują ze sobą za pośrednictwem Internetu. Na TuDu dostępna jest Baza Zadań, które można filtrować według zainteresowań (np. ekologia, edukacja, nowe technologie) i umiejętności (np. wykonywanie tłumaczeń, edycja multimediów). Wykonanie zadania z reguły nie zajmuje więcej niż 3 godziny, więc zaangażować się w nie może każdy, nawet osoby bardzo zapracowane! Poszukujesz pomocy e-wolontariuszy? A może sam/a chcesz zostać e-wolontariuszem? Załóż konto na TuDu.org.pl i zacznij działać już dziś!
czytaj więcej >> 2018-08-14

Spotkanie z Walterem Chełstowskim

 Serdecznie zapraszam na spotkanie z Panem Walterem Chełstowskim - polskim reżyserem i producentem programów i widowisk telewizyjnych.
 Walter Chełstowski był pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu w Jarocinie oraz twórcą " Róbta co chceta " - prekursora Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy".

Spotkanie odbędzie się  28 sierpnia (wtorek) o godz. .16:00 w Olsztyńskim  Centrum Wolontariatu "Spinacz" na ul. Tarasa Szewczenki 1.      Nasz gość opowie o swojej działalności, podzieli się doświadczeniem w pracy wolontaryjnej. Zapraszamy serdecznie, okazja rozmowy z taką osobą może być niezapomniana , tym bardziej, że Pan Walter jest osobą niezwykle serdeczną i ciepłą.
Do zobaczenia i pozdrawiam
Iwona Młynarczuk
Bardzo proszę o potwierdzenie przybycia .

tel 530 680 500 lub mailowo olsztynwolontariat@gmail.com

czytaj więcej >> 2018-08-13

Poszukujemy pilnie wolontariusza\ki

Pilnie potrzebny wolontariusz\ka do korepetycji z matematyki zakres VII klasy podstawówki.
czytaj więcej >> 2018-08-10

Pytamy pełnomocników: U kogo powinny znajdować się oryginały umów z wolontariuszami?

Rozliczamy zadanie publiczne dofinansowane ze środków powiatu. Starostwo zażądało od nas oryginałów umów o wolontariat. Umowy te zawierają dane osobowe. U kogo powinny znajdować się oryginały umów z wolontariuszami – w starostwie czy w siedzibie organizacji – pyta organizacja. Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Eliza Szadkowska wyjaśnia: trzeba wziąć pod uwagę kwestie związane z przechowywaniem dokumentów, ich udostępnianiem oraz ochroną danych osobowych.

czytaj więcej >> 2018-08-03