Olsztyńskie Centrum Wolontariatu

Olsztyńskie Centrum Wolontariatu SPINACZ istnieje od kwietnia 2009 roku.
Powstało w odpowiedzi na potrzeby ludzi zainteresowanych pracą ochotniczą oraz organizacji pozarządowych i instytucji, które chcą angażować wolontariuszy w swoje działania. Pierwsze kroki stawialiśmy dzięki zaangażowaniu Fundacji "Inicjatywa Kobiet Aktywnych", która pozyskała środki na pierwsze działania, udostępnłonkiń. Obecnie OCW SPINACZ prowadzone jest przez Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" i działa w jego strukturach. Naszym celem jest promocja oraz rozwijanie wolontariatu w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim.

Prowadzimy biuro pośrednictwa pracy wolontaryjnej.

Szkolimy
zarówno osoby zainteresowane pracą ochotniczą jak i organizacje pozarządowe, szkoły i instytucje publiczne z zakresu wolontariatu i skutecznej współpracy z wolontariuszem.

Wspieramy wolontariuszy poprzez warsztaty rozwijające kompetencje, spotkania Klubu Wolontariusza oraz Klub Ludzi Pozytywnie Zakręconych.

Wspieramy koordynatorów wolontariatu poprzez indywidualne spotkania, spotkania szkoleniowe i wspierające.

Organizujemy i prowadzimy akcje i inne działania pomocowe dla grup i osób indywidualnych.

Olsztyńskie Centrum Wolontariatu SPINACZ to tak naprawdę ludzie! Ludzie z pasją, którzy w sposób zorganizowany pragną pomagać innym.


Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
prowadzi Olsztyńskie Centrum Wolontariatu SPINACZ oraz  
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych