AKTUALNOŚCI

2018-12-06

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

 Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Masz pomysł na własny projekt? Chcesz działać w środowisku lokalnym? Interesuje Cię rozwój Twojej organizacji? Dołącz do „Szkoły Liderów Lokalnych”

Terminy szkoleń:

  • 8-9 grudnia 2018 r. – 10:00-16:00 – Co zrobić żeby zacząć skutecznie działać? Logika projektowa – „Patent na projekt” – w programie: Jak napisać dobry projekt? Jak być skutecznym? Omówienie elementów projektu: diagnoza, grupa docelowa, cel, działania, rezultaty, harmonogram i budżet. Specyfika działań organizacji obywatelskich i źródła ich finansowania. Warsztaty o charakterze praktycznym, ćwiczenia opierające się na rzeczywistych pomysłach projektowych uczestników.
  • 11 grudnia 2018 r. – 10:00-16:00 – Wolontariat – co to jest? W programie: czym jest wolontariat? Status prawny wolontariusza w aspekcie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Wzory dokumentów niezbędnych przy zatrudnianiu wolontariuszy. Problemy i korzyści związane z pracą wolontariuszy.
    • miejsce szkolenia - Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1,  10-274 Olsztyn
  • 14 grudnia 2018 r. – 10:00-16:00 – Warsztat dla liderów – „Jak być skutecznym liderem?” w programie: warsztat pracy lidera, jak budować i prowadzić zespół, jak angażować i motywować ludzi do działania oraz jak skutecznie działać w środowisku lokalnym.

Ostatnim elementem Szkoły będzie zrealizowanie inicjatywy lokalnej w 4-5 osobowych zespołach – każda grupa otrzyma 1000 zł na zakup materiałów związanych z realizacją inicjatywy.

Szkolenia poprowadzą:

Piotr Pniewski – absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, dyrektor Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Wieloletni doradca i trener Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu i Olsztynie. Autor i realizator ponad stu projektów społecznych. W zależności od potrzeby chwili lider lub animator. Związany z organizacjami pozarządowymi od ponad dwudziestu lat.

Gabriela Zimirowska – Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu, koordynator Sieci Wolontariat Warmii i Mazur, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu rozwijania wolontariatu (opracowywanie i wdrażanie programów wolontariatu, prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy).

SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE!

Formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc ograniczona – pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które zdecydują się na udział w min. 2 szkoleniach.

Osoby, które wezmą udział w 2 szkoleniach będą mogły otrzymać dofinansowanie do 1000 zł na realizację inicjatywy lokalnej.

Miejsce realizacji szkoleń 8-9 i 14 grudnia:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Olsztyn, ul. Linki 3/4

Kontakt – Mateusz Kucz, tel. 667 354 666

 

Szkolenia są częścią projektu „100 lat historii – 100 lat marzeń” realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Parafii Św. Jana Bosko „ANIMA”

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Więcej informacji 


zobacz wszystkie >>