AKTUALNOŚCI

2018-09-24

Nabór Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk

 

Nabór Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk 2018-09-18, 11:00

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego poszukuje aktywnych, młodych osób do współpracy w Radzie Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk. Kandydaci powinni przesyłać swoje zgłoszenia do 31 października 2018 r.

Jeśli masz od 18 do 30 lat, znasz bardzo dobrze język angielski i interesujesz się współpracą państw nadbałtyckich możesz zostać przedstawicielem młodych z województwa warmińsko-mazurskiego w Radzie Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk.

Wymogiem jest nadesłanie przez kandydata zgłoszenia do Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Na tej podstawie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę przed komisją konkursową. Z najlepszym kandydatem zostanie podpisanie porozumienie o wykonywanie świadczeń na zasadach wolontariatu. Komisja może również zarekomendować wyznaczenie jego zastępcy, z którym także zostanie podpisane stosowne porozumienie.

Kandydaci powinni przesyłać swoje zgłoszenia w terminie do 31 października 2018 roku na adres piotr.zwolak@warmia.mazury.pl.

Zgłoszenia powinny składać się z listu motywacyjnego w języku angielskim oraz życiorysu zawierającego takie dane, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Mile widziane będą informacje na temat ukończonych szkół i uczelni bądź trwających obecnie studiów, aktywności społecznej oraz doświadczenia zawodowego, w przypadku osób pracujących.

 


zobacz wszystkie >>