AKTUALNOŚCI

2018-08-03

Pytamy pełnomocników: U kogo powinny znajdować się oryginały umów z wolontariuszami?

Pytanie organizacji pozarządowej

Rozliczamy zadanie publiczne dofinansowane ze środków powiatu. Organ dofinansowujący zadanie zażądał od nas oryginałów umów o wolontariat (umowy między stowarzyszeniem a wolontariuszami) twierdząc, że umowy te muszą być oddane wraz ze sprawozdaniem do Starostwa (i tam będą przechowywane). Nadmienić należy, że umowy te zawierają dane typu: imię i nazwisko, adres, numer telefonu. U kogo powinny znajdować się oryginały umów z wolontariuszami – w Starostwie czy w siedzibie stowarzyszenia?

Czytaj dalej


zobacz wszystkie >>