AKTUALNOŚCI

2018-01-23

Konkurs: Szkolny Klub Wolontariatu X edycja

Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkusie dla szkół pn. "Szkolny Klub Wolontariatu".

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 stycznia  2018 r.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Szkolny Klub Wolontariatu” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 8 z 11 zadań.

 

Zadania konkursu: Szkolny klub wolontariatu

 1. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”?
 2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu.
 3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel.
 5. Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu – wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat.
 6. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”.
 8. Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.
 9. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp.
 10. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać?
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun szkolnego klubu wolontariatu”, który w okresie od 01.03.2018 r. do 08.05.2018 r.  przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

 

Adres jury konkursu Wolontariat w szkole: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@wolontariatwszkole.pl

 
Konkurs przeprowadzony zostanie od 01 marca 2018 r. do 30 października 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty "Szkolny klub wolontariatu" oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

 źródło: http://wolontariatwszkole.pl


zobacz wszystkie >>