AKTUALNOŚCI

2015-04-29

Teatr Węgajty organizuje w dniach 18-25 lipca 2015r. festiwal „Wioska Teatralna”

Serdecznie zapraszamy do współorganizacji „Wioski Teatralnej” i dołączenia do ekipy wolontariuszy

W tym roku performanse, spektakle, spotkania, dyskusje, filmy, koncerty i warsztaty stawiać będą pytania o granice naszego pojmowania europejskości, świadomość zagrożeń, konfliktów, o przekraczanie, transformację i redefinicję granic oddzielających od reszty społeczeństwa osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, kwestię migracji, imigrantów oraz sprawy aktualne, najbliższe, lokalne w odniesieniu do problemów globalnych.Szczegółowe informacje na temat wolontariatu znajdują się w załączniku.

www.ocop.olsztyn.pl/spinacz/files/file/OG%C5%81OSZENIE%20o%20wolontariacie.pdf


zobacz wszystkie >>