Udzielanie pierwszej pomocy.

Termin: 28.08.2019

Zapisy od: 2019-08-13 do: 2019-08-28

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do wolontariuszy/ek, olsztyńskich organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Olsztyna zainteresowanych wolontariatem.  

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na ul.T.SZEWCZENKI 1

TERMIN:

28.08.2019 r.

GODZINA 14:00 - 18:00

Na zajęciach z pierwszej pomocy będą przewidziane zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. 
Na zajęciach teoretycznych tematami jakimi będziemy się zajmować to:
- omdlenia
-utrata przytomności
-złamania/ zwichnięcia/ skręcenia
-zadławienia/ zachłyśnięcia/ zakrztuszenia
-poparzenia
-jak prawidłowo wezwać pomoc
-ciało obce w ranie
 
Z kolei na zajęciach praktycznych zajmować się będziemy:
-pozycja boczna bezpieczna
-resuscytacja krążeniowo-oddechowa
-zabezpieczenie miejsca zdarzenia 
-ocena świadomości poszkodowanego
-zadbanie o własne bezpieczeństwo
szkolenie poprowadzi:
 Piotr Ilski  ( absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego )
 
PROSIMY O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA NR. TEL.  503-680-500


wróć

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń