BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW

Termin:

Zapisy od: 2019-05-15 do: 2019-05-15

 BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).

Tematy szkoleń:

1.Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020 OLSZTYN 28.05.2019r.

2.Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 OLSZTYN 30.05.2019r.

3.Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 OLSZTYN 31.05.2019r.

 

W załączeniu formularze zgłoszeniowe i link do strony ze szkoleniami:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5505/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-efrr-w-ramach-rpo-wim-2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5442/zapobieganie-i-zwalczanie-naduzyc-finansowych-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014%E2%80%932020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5443/zasada-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosc-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014%E2%80%932020

-- 
Pozdrawiam,
Marta Czerwińska
Specjalista ds.szkoleń
tel. 89 67 99 440 |Fax. 89 67 99 441| kom. 508 467 802 | e-mail: marta.czerwinska@seka.pl
SEKA S.A. Oddział Olsztyn, ul. Dworcowa 7, 10-413 Olsztyn

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń