Szkolenie " Efektywna komunikacja w organizacjach pozarządowych"

Termin: 2019-05-28

Zapisy od: 2019-05-14 do: 2019-05-27

 

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PRACY W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

 

Plan szkolenia :

 

Mity komunikacyjne

Najczęstsze błędy popełniane w komunikacji

Sposoby na poprawę komunikacji

Coaching jako sposób budowania relacji

 

Prowadzenie :

Barbara Truchnan

 


Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli olsztyńskich stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych.


Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.

 

Miejsce szkolenia:

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;

 ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn

tel. 503 680 500; e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com


Termin:

28 maja 2019 r. (wtorek) godz. 16.00 - 19.00

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego  się u dołu strony lub pod nr tel. 503 680 500.

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. 

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres, co najmniej 2 dni przed szkoleniem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

 

Informacje na temat szkolenia:

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn tel.   503 680 500   sekretariat.ocop@gmail.com


Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” 
w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" 
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn

 

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń