Warsztat pt . Jak być rodzicem dziecka i nie dać się wypalić?

Termin: 09 maja 2019

Zapisy od: 2019-05-07 do: 2019-05-09

 Fundacja „ Inicjatywa Kobiet Aktywnych” i Związek „Stowarzyszeń Razem w Olsztynie” Realizując projekt „ Olsztyńskie Centrum Wsparcia”

Zaprasza na bezpłatny
Warsztat pt . Jak być rodzicem dziecka i nie dać się wypalić?

9 maja godz. 16:00 – 20:00
10 maja godz. 16:00 – 20:00
11 maja 14:00 – 20:00

OCOP Olsztyn ul. Tarasa Szewczenki 1

zapisy pod numerem tel. 503 680 500

ilość miejsc ograniczona!!

Prowadzenie: dr Lidia Willan-Horla
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestniczek/ów z symptomami wypalenia rodzicielskiego oraz wspólne wypracowanie sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.
I. Zjawisko wypalenia rodzicielskiego - diagnoza
1. Wyznaczniki wypalenia (wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, obniżone poczucie dokonań osobistych)
2. Objawy wypalenia rodzicielskiego 
3. Etapy wypalenia 
4. Cechy predysponujące do wypalenia
5. Role życiowe – kim jestem, gdy nie jestem rodzicem

II. Profilaktyka wypalenia rodzicielskiego – co robić, by się nie wypalić
1. Model SOR (stresor, ocena, reakcja).
2. Strategie radzenia sobie ze stresem (poszukiwanie wsparcia społecznego; zorientowane na problem; zorientowane na emocje; zaprzeczanie; oderwanie).
3. Piramida Maslowa jako narzędzie do badania zaspokojenia swoich potrzeb.
4. Styl życia chroniący przed stresem i skutkami wypalenia – czyli ile wsparcia daję a ile otrzymuję.
 Jakiego wsparcia potrzebuję? (wsparcie instrumentalne, informacyjne, emocjonalne, duchowe).
 Jak dbać o harmonię w życiu (koncepcja czterech pokoi E. Foley, alokacja czasu – M. Fijewska, odpuszczanie, delegowanie zadań, krąg wartości)?
 Relaksacja, elementy mindfullness

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń