Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza na Forum Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego odbędą się WYBORY DO ROPMO na kolejną kadencję

Termin: 22 października 2016 r. (sobota)

Zapisy od: 2016-10-07 do: 2016-10-21

 

                       

 

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna
serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn
w sobotę 22 października 2016 roku o godzinie 9.00
 

(Ratusz, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219)
do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego odbędą się
WYBORY DO ROPMO na kolejną kadencję

 

 

Program spotkania:

 

9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników, zgłaszanie kandydatów do ROPMO

 

10.00 – 10.05

Powitanie gości - Monika Falej  Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna

 

10.05 – 10.15

Wystąpienie Piotra Grzymowicza - Prezydenta Olsztyna

 

10.15 – 10.25

Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

 

10.25 – 10.45

Występ Dziecięcego Zespołu Wokalnego Suzirjaczko

 

10.45 – 11.15

Rozstrzygnięcie konkursów:

 NIOP „Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowej”

oraz „Trzeci sektor w mediach”

 

11.15 – 11.30

Sprawozdanie ROPMO

11.30 – 11.45

 

Przerwa kawowa

 

11.45 – 13.45

Warsztaty szkoleniowe

- Prezentacja generatora wniosków dotacyjnych Witkac, obowiązującego w konkursach ofert na 2017 r.

 

13.45 – 14.00

Ogłoszenie wyników ROPMO

 

14.00 

Podsumowanie Forum i poczęstunek

 

 

 

 

W trakcie Forum odbędą się:

 

1. TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - NGO na TOPie  - Organizacje zainteresowane rezerwacją stanowiska na targach prosimy o zgłaszanie się do 20 października 2016 r. za pomocą formularza rezerwacji stoiska  i przesłanie na adres: ocop.olsztyn@gmail.com bądź osobiście.

 

2. TARGI PRACY WOLONTARYJNEJ - Wszystkich chętnych zachęcamy do przygotowania własnej oferty pracy wolontaryjnej,  jaką można  powierzyć wolontariuszom/wolontariuszkom. Ofertę pracy można złożyć w terminie do 20 października 2016 r. za pomocą formularza oferty pracy i przesłać do biura Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na adres: olsztynwolontariat@gmail.com  bądź osobiście.

 

3. WYBORY DO ROPMO na kolejną kadencję

Sprawy organizacyjne:

 

Zarejestrowana organizacja otrzyma jeden mandat do głosowania. Głos na Forum może zabierać dowolna liczba przedstawicielek i przedstawicieli organizacji. Mandat będzie wydawany w dniu Forum po okazaniu aktualnego odpisu KRS lub wpisu do rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Olsztyna prowadzonego w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta Olsztyna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (tylko do wglądu) oraz rekomendacje.

Kandydatka/kandydat do prac w ROPMO zgłaszając się, obowiązana jest przedstawić pisemną rekomendację organizacji pozarządowej, swój dorobek na zgłoszeniu.

 

Prosimy o zgłaszanie kandydatek/kandydatów z opisem sylwetki do 20.10.2016 roku za pomocą: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PRAC W RADZIE i przesłanie na adres: ocop.olsztyn@gmail.com bądź osobiście.

 

Zgłoszone kandydatury zostaną zaprezentowane na tablicy (w formie wydruku) podczas Forum.

 

REGULAMIN FORUM I RADY OPMO

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia na Forum do dnia 20.10.2016r.
za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się u dołu strony

lub telefoniczne tel. 89 522 28 21 lub 503 680 500

 

Forum jest współorganizowane w ramach projektu: „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”

dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

 

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń