Szkolenie pt. "Nowości w przepisach dla organizacji pozarządowych"

Termin: 17 listopada 2015

Zapisy od: 2015-11-06 do: 2015-11-18

 

 

 

                                                        

 

 

 

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” oraz gmina Barczewo zapraszają na szkolenie pt. "Nowości w przepisach dla organizacji pozarządowych", które przeprowadzi Monika Falej.

 

Podczas szkolenia będą omówione najważniejsze zmiany wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o stowarzyszeniach a także możliwości wynikające z ustawa o petycjach.

 

Monika Falej – dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka STOP.

 

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością III sektora z Gminy Barczewo.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.


Miejsce szkolenia:

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY

w BARCZEWIE

ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo

 

Termin: 17 listopada 2015r. (wtorek), godz. 16.00-19.00

 

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu pod nr tel. 503 680 500 bądź pod e-mailem: sekretariat.ocop@gmail.com.

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności przyjmowane będą organizacje z gminy Barczewo.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem zwrotnym co najmniej 3 dni przed szkoleniem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

 

Informacje na temat szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel.   503 680 500   
sekretariat.ocop@gmail.com

 

 

 

Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
w ramach projektu "W kierunku profesjonalizacji NGO" przy współudziale finansowym Gminy Barczewo.

 

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń