Szkolenie OCOP - "Formalno-prawne aspekty wolontariatu" LISTA ZAMKNIĘTA

Termin: 2018-07-10

Zapisy od: 2018-06-26 do: 2018-07-02

               

 

 

Jesteś, chcesz zostać wolontariuszem, wolontariuszką? Podpowiemy Ci gdzie możesz pomagać, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami, predyspozycjami i umiejętnościami, jakie masz  prawa i obowiązki.

 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Formalno-prawne aspekty wolontariatu" w ramach działania II. Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu "SPINACZ", które przeprowadzi Monika Falej.

 

Monika Falej – dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka STOP.

 

Tematyka szkolenia:

 

- Kto może zostać wolontariuszem/ką i gdzie może świadczyć pracę wolontarystyczną?

- Porozumienie wolontariackie – czym jest oraz co powinno zawierać?

- Ubezpieczenie wolontariusza/ki: ubezpieczenia obowiązkowe i fakultatywne (NNW, OC, zdrowotne, społeczne).

- Przygotowanie wolontariusza/ki do pracy – prawa i obowiązki Wolontariusza/ki

- Wartość pracy wolontariackiej – jak ją wyliczyć?

- Dokumentacja we współpracy z wolontariuszami/kami: porozumienia, oświadczenia, zgody, karty aktywności, sprawozdania, oferta wolontaryjna i inne.

 


Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do wolontariuszy/ek, przedstawicieli/ek olsztyńskich organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Olsztyna zainteresowanych wolontariatem.  

 

Uczestnicy/czki szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i drobny poczęstunek.

 

Miejsce szkolenia:

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;

 ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn

tel. 503 680 500; e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

 

 

Termin:

10 lipca 2018 r. (wtorek) godz. 16.30 - 18.30

 

 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego u dołu strony.

 

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poinformujemy Państwa telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.Informacje na temat szkolenia:

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"

ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn;

tel. 503 680 500; e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com  

 

 

Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn.

 

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń