Szkolenie OCOP pt. "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych - praktyczne aspekty wdrażania-Lista zamknięta RODO"

Termin: 15 maja 2018 r. (wtorek) godz. 10.00-15.00

Zapisy od: 2018-04-26 do: 2018-05-05

 

 

 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych - praktyczne aspekty wdrażania RODO".

Szkolenie przeprowadzi radca prawny Katarzyna Roszak, specjalistka ds. zarządzania ryzykiem prawnym i ochrony danych osobowych

 

Agenda szkolenia:

 

1. Podstawowe pojęcia RODO:

Dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, dane szczególnie chronione, administrator danych osobowych, inspektor ochrony danych osobowych, rejestr przetwarzania.

 

2. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych:

Zasada legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, ograniczenia czasowego, integralności i poufności; privacy by default i by design.

 

3. Wdrażanie RODO:

 

3.1 Audyt

a. audyt prawny

zgoda na przetwarzanie danych osobowych, umowa powierzenia, dopuszczanie pracowników  do przetwarzania

b. audyt fizyczny

zabezpieczenia budynków i dokumentacji, polityka czystego biurka, monitoring, ryzyko błędu ludzkiego

c. audyt informatyczny

bezpieczeństwo systemów informatycznych

 

3.2 Dostosowanie organizacji do wymogów RODO:

a. przygotowanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych

b. obowiązek powołania inspektora ochrony danych osobowych

c. zgłaszanie incydentów

d. sankcje

 

Szkolenie jest nieodpłatne i przeznaczone jest dla przedstawicieli i przedstawicielek olsztyńskich organizacji pozarządowych.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.

 

Miejsce szkolenia:

 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;

 ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn

tel. 503 680 500; e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

 

 

Termin:  15 maja 2018 r. (wtorek); godz. 10.00 - 15.00

 

 

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego  się u dołu strony lub pod nr tel. 503 680 500.

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres, co najmniej 2 dni przed szkoleniem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

 

Informacje na temat szkolenia:

OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn tel. 503 680 500 

sekretariat.ocop@gmail.com

 

Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” 
w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" 
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn

 

 

 

 

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń