Forum Organizacji Pozarządowych - Olsztyn, 29.03.2012

Termin: 29.03.2012

Zapisy od: 2012-03-17 do: 2012-03-29

 

 

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn
do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych
w czwartek 29 marca 2012 o godzinie 16.30
Ratusz sala 219

 

 

Będzie ono poświęcone bardzo istotnym kwestiom, takimi jak:
dopracowanie Regulaminu Forum, wytyczenie dalszej drogi "pozarządówki" w Olsztynie
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez włączenie się organizacji w pracę.

 

 

HARMONOGRAM FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
29 MARCA 2012 ROKU

 

Prowadzący Forum: Monika Falej, Dariusz Bielas

 

Rejestracja: 16.00 – 16.30

 

Rozpoczęcie: 16.30

 

1.      Przywitanie oraz wprowadzenie do Forum - Monika Falej Przewodnicząca ROMPO

 

2.      Przyjęcie porządku obrad

 

3.      Wybór Komisji Skrutacyjnej

 

4.      Prezentacja - Cele i zadania Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn – Monika Falej Przewodnicząca ROMPO oraz Małgorzata Siergiej, Sekretarz ROMPO

 

5.      Prezentacja projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” – Monika Michniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

6.      Propozycja zmian regulaminu ROPMO – Małgorzata Siergiej, Sekretarz ROMPO

 

Nawet najlepszy regulamin zweryfikuje rzeczywistość. Również Regulamin Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn wymaga ponownego przeanalizowania. Stąd potrzeba dostosowania treści, w tym sformułowania zapisu w przypadku wygaśnięcia mandatu jednego lub więcej członków Rady. Proponowane zmiany regulaminu w załączeniu:
regulamin_forum_rady_opmo_z_prponowanymi_zmianami_03.2012.doc >>.

 

Dyskusja nad regulaminem

 

7.      Głosowanie za przyjęciem zmian do regulaminu ROPMO

 

8.      Model konsultacji społecznych w Olsztynie – Dariusz Bielas Wiceprzewodniczący ROPMO

 

Informacja i zaproszenie do zaangażowania się przedstawicieli trzeciego sektora w wypracowaniu formuły konsultacji społecznych w Olsztynie w ramach konsultacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Śródmieścia.

 

Planowane zakończenie Forum godzina 18.30

 

W trackie Forum będzie możliwość deklaracji pracy w Zespołach Tematycznych wypracowujących doroczny Program Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.

 

Sprawy organizacyjne:

 

W związku z tym, iż będziemy głosować nad zmianami Regulaminu Forum, prosimy o rejestrację organizacji przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>  (poniżej) oraz potwierdzenie słowem TAK w formularzu w polu W imieniu reprezentowanej przeze mnie organizacji, proszę o wydanie mandatu uprawniającego do głosowania nad zmianami Regulaminu Forum.

 

Zarejestrowana organizacja otrzyma jeden mandat do głosowania, głos może zabierać dowolna liczba przedstawicielek i przedstawicieli. Mandat będzie wydawany w dniu Forum po okazaniu aktualnego odpisu KRS lub wpisu do rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Olsztyn prowadzonego w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta Olsztyn ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (tylko do wglądu).

 

Ze względów organizacyjnych, prosimy wszystkie osoby pragnące wziąć udział w Forum o zarejestrowanie się do dnia 27.03.2012 do godz. 15.00 poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO >> (poniżej).


 

Kontakt: :
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
prowadzone przez
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
 tel. 503 680 500

10-274 Olsztyn
ul. Tarasa Szewczenki 1
 

sekretariat:
Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
ropmo.olsztyn@gmail.com

 

Akcja ROPMO "1% dla Olsztyna" - zostaw swój podatek w Olsztynie

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń