Festiwal Mendelsohna 11-15 października | Olsztyn

2017-10-05

Fundacja BORUSSIA, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA oraz Stowarzyszenie na rzecz Kultury Żydowskiej B’JACHAD serdecznie zapraszają na uroczystą inaugurację FESTIWALU MENDELSOHNA, która odbędzie się we czwartek, 12 października 2017 r. o godz. 17:00, w Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA, (ul. Zyndrama z Maszkowic 2, Olsztyn).

 

W programie spotkanie pod hasłem „O niepoznawalności świata” – rozmowę z Pawłem Huelle, pisarzem, poetą, publicystą poprowadzi Włodzimierz Kowalewski.

 

Festiwal Mendelsohna to cykliczne wydarzenie, zainicjowane przez środowisko BORUSSII w Olsztynie, rodzinnym mieście Ericha Mendelsohna. Życie i twórczość architekta oraz dziedzictwo regionu są inspiracją i punktem wyjścia do działań edukacyjnych i artystycznych, które przywracają pamięć o wielokulturowej historii Warmii i Mazur i integrują współczesnych mieszkańców. Festiwal tworzy przestrzeń do debat wokół aktualnych przemian kulturowych i społecznych w regionie, Polsce i Europie, promuje środowiska i działania obywatelskie, a także inicjuje dyskusję o roli twórców w kreowaniu społecznej zmiany. Tolerancja i szacunek wobec inności, wrażliwość na różnorodność i dialog międzykulturowy to wartości, które towarzyszą wydarzeniom Festiwalu Mendelsohna.

 

Do pobrania:

 

FESTIWAL MENDELSOHNA 2017-program.pdf

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

 

Źródło: e-mail