Program edukacyjny adresowany do osób chorych na cukrzycę

2017-09-11

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki (www.fundacjabirn.pl) od 1 lipca bieżącego roku realizuje „Program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu współpracy ministerstwa z organizacjami pozarządowymi. Program swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

 

 

Na cukrzycę choruje w Polsce około 2,13 miliona osób i liczba ta stale wzrasta. Cukrzyca jest chorobą, która może prowadzić do licznych powikłań, takich jak choroby układu krążenia, degeneracja układu nerwowego, utrata wzroku, niewydolność nerek wymagająca dializoterapii lub transplantacji, czy też nasilenia miażdżycy wymagającej amputacji kończyn. W konsekwencji spodziewana długość życia tych chorych może być krótsza nawet o 30% w stosunku do zdrowej populacji. Poprzez właściwą edukację pacjentów można doprowadzić do głębszego zaangażowania chorego w proces leczenia co w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia częstości występowania wspominanych wyżej powikłań oraz redukuje koszty społeczne i finansowe terapii.

 

Mając powyższe na uwadze Fundacja Badań i Rozwoju Nauki przygotowała autorski program edukacyjny, którego głównym celem jest podniesienie świadomości i wiedzy osób z cukrzycą. Realizacja programu potrwa do 1 grudnia bieżącego roku. Na program składa się kilka elementów.

 

Po pierwsze, są to wykłady tematyczne przygotowane przez ekspertów współpracujących z Fundacją Badań i Rozwoju Nauki, poświęcone następującym zagadnieniom:

 

1.       Ogólne zasady żywienia chorych na cukrzycę i planowanie posiłków w cukrzycy,

2.       Wymienniki węglowodanowe i białkowo-tłuszczowe w praktyce,

3.       Znaczenie i sposoby samokontroli cukrzycy,

4.       Insulinoterapia,

5.       Leki doustne w leczeniu cukrzycy,

6.       Hipoglikemii i hiperglikemii,

7.       Późne powikłania cukrzycy, znaczenie właściwego leczenia i wyrównanie cukrzycy oraz odpowiedzialność chorego w ich zapobieganiu poprzez samokontrolę.

8.       Promocja zdrowego stylu życia, znaczenie aktywności fizycznej i utrzymanie prawidłowej masy ciała.

9.       Nowoczesne metody leczenia cukrzycy.

 

Po drugie, jest to kampania społeczna pn. „Ogarnij cukier”, której realizacja jest planowana na początek września bieżącego roku, a której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób z cukrzycą (niezależnie od tego czy chorują na cukrzycę typu I czy II) w Polsce do wzięcia udziału w każdym z webinariów, zaplanowanych w okresie wrzesień-listopad 2017.

 

Po trzecie, wspomniane już webinaria poświęcone każdemu z wyżej wymienionych tematów, umożliwiające dyskusję z ekspertami i zadawanie im pytań przez uczestników.

 

Webinaria rozpoczęły się 14 września i będą organizowane co tydzień o stałej porze (20.00), aż do końca listopada 2017 r.

 

Użytkownicy Facebooka będą mogli śledzić ich transmisję live na oficjalnym profilu FB Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Osoby, które nie korzystają z Social Media, będą miały możliwość obejrzenia części teoretycznej na stronie internetowej Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Ponadto, każdy z tych webinariów zostanie nagrany i zamieszczony na kanale Fundacji na Youtube, aby była możliwość jego obejrzenia przez osoby nie mogące na wcześniej uczestniczyć w webinarium.

 

Po czwarte, opracowanie e-booka, będącego podsumowaniem programu, zawierającego tematykę poruszaną podczas wszystkich webinariów oraz inne materiały edukacyjne użyteczne dla osób chorych na cukrzycę.

 

Wszystkie materiały powstałe w wyniku realizacji projektu będą bezpłatne i przeznaczone do ich wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych.

 

Wśród ekspertów przygotowujących wykłady, prowadzących webinaria oraz wkład do planowanego e-booka są m.in. prof. Michał Wszoła i dr Marta Serwańska-Świętek z naszej Fundacji oraz prof. Ewa Pańkowska i dr Joanna Wardaszko z Instytutu Diabetologii. Pragnę jednocześnie podkreślić, że profesorowie: E. Pańkowska i M. Wszoła sprawują opiekę merytoryczną nad całym programem.

 

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej programu www.ogarnijcukier.pl

 

 

Źródło: e-mail