OCW SPINACZ. Dodaj ofertę pracy wolontarystycznej

2017-07-12

Każda organizacja/instytucja, która szuka wolontariuszy/ek, może dodać ofertę pracy wolontarystycznej na stronie www.ocop.olsztyn.pl/spinacz/. W ofercie powinny znaleźć się takie informacje jak: krótki opis organizacji, zadania wolontariusza/ki, jakie są oczekiwania wobec wolontariusza/ki, świadczenia (czy dajemy coś w zamian np. udział w szkoleniach, gadżety).

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: http://www.ocop.olsztyn.pl/spinacz/  zakładka: pliki do pobrania; Formularz zgłoszeniowy dla organizacji/instytucji.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie e-mailem wypełnionego formularza na adres: olsztynwolontariat@gmail.com