Konkursy

   Ogłoszenie ROPMO – zmiana terminu składania zgłoszeń do konkursu: „Trzeci sektor w mediach”

   2008-10-21

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA 5.11.2008

   Konkurs na Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

   2008-08-16
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ogłasza konkurs zamknięty nr 2/PO KL/7.3/2008

   Konkurs na Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

   2008-08-16

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ogłasza konkurs na Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

   Konkurs na Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

   2008-08-16
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ogłasza konkursu na Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1 « 82 83 84 85 86 87 88