Konkursy

   FIO 2018

   2018-03-02

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO).

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

   II edycja programu grantowego Cedrob S.A pn. „Wspieramy Rozwój”

   2018-02-28

Rozpoczął się nabór do II edycji programu grantowego „Wspieramy Rozwój”  organizowanego przez Cedrob S.A.

Celem inicjatywy jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną.

Pomysły można zgłaszać do 26 marca 2018 r.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn.: „Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji „Olsztyn. Aktywnie!”

   2018-02-26

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji Olsztyna pod nazwą „Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji „Olsztyn. Aktywnie!”

Termin składania ofert upływa z dniem 15.03.2018 r.

   Instytut Muzyki i Tańca: VI edycja Programu „Myśli w ruchu” na rok 2018

   2018-02-26

Departament Tańca Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu "Myśli w ruchu"  na rok 2018.

Nabór wniosków odbywa się do 31 marca 2018 r.

   Ogólnopolski konkurs „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje

   2018-02-20

Konkurs „Seniorzy w akcji” inkubator+dotacje jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku–Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

„Seniorzy w akcji” to konkurs mający na celu wspieranie działań osób starszych na rzecz otoczenia, promocję współpracy międzypokoleniowej i integrację środowiska UTW.

Listy intencyjne należy wypełnić i złożyć do 19 marca 2018 r.

   Konkurs „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2018”

   2018-02-20

Organizatorem konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem Konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.

Termin nadsyłania do 30 czerwca 2018 r.

   IV edycja programu grantowego „Decydujesz, Pomagamy”

   2018-02-20

Program Tesco „Decydujesz, pomagamy” od 2016 roku wspiera lokalne społeczności. Lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą już po raz czwarty zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich otoczeniu.

Pomysły można zgłaszać do 30 marca 2018 roku.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

   2018-02-15

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 12.03.2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora „WITKAC”.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”

   2018-02-15

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.: „Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do 8 marca 2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora „WITKAC”.

   Olsztyn. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia

   2018-02-15

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 8.03.2018 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC".

1 « 2 3 4 5 6 7 8 » 89