Konkursy

   Nowy las za makulaturę- zapraszamy do uczestnictwa

   2018-09-12

 Dzień 21 marca został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dniem lasów, przyłączmy się do jego uczczenia między innymi przez posadzenie każdego roku nowego lasu sadzonkami za zebraną makulaturę. Już wiosną 2019 roku wybierzmy się do lasu i posadżimy je w wybranym miejscu, a powstały w ten sposób las czy drzewko przy naszym przedszkolu, szkole oznaczymy specjalnym znakiem. 

TO BĘDZIE WASZ LAS, WASZE DRZEWKO!!! BĘDZIECIE MOGŁY POKAZAĆ GO KIEDYŚ WASZYM DZIECIOM!!!

   Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

   2018-08-30

Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

autor(ka): Katarzyna Groblewska
2018-05-24, 17:25

 

   Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

   2018-08-30

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Termin przesyłania wniosków upływa 1 października 2018 r. Składanie wniosków odbywa się online w języku angielskim.

   Konkurs programu "Rozmowy zamiejscowe" Goethe Instytut

   2018-08-13

Goethe-Institut, jako organizator programu „Rozmowy zamiejscowe“, ogłasza konkurs na pomysły na działania kulturalne oparte na dźwiękach i realizowane w średniej wielkości miastach.

 

Pomysł na działania kulturalne w naszym rozumieniu to ogólna koncepcja, z podaniem informacji o zamierzonych efektach, sposobach ich uzyskania, wstępnym budżecie, zaangażowanych ludziach.

    Na dobry początek! Wyrównanie Szans Edukacyjnych

   2018-08-06

NA DOBRY POCZĄTEK!

 

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspierać dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno- ekonomicznym.

Zachęcamy aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

- interakcję między dziećmi,

- rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,

- kreatywność,

- rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,

- rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

    Ruszyła rekrutacja nowego programu Generacja 5.0

   2018-08-06

 W dniu 1 sierpnia 2018 r. ruszyła I edycja konkursu grantowego „Generacja 5.0”

Zapraszamy do współpracy fundacje, stowarzyszenia, gminy, biblioteki publiczne i domy kultury.

Nagrodzimy 50 najlepszych wniosków.

Wnioski można składać do 23 września 2018 r. 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu.

Nie czekaj i złóż wniosek już dziś!!!

Czytaj więcej (formularze)

   Rusza konkurs FIO Warmia Mazury Lokalnie 3!

   2018-07-17

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ", Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE III.

   Konkurs dotacyjny „Niepodległa 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach”

   2018-07-12

 Fundacja PZU ogłosiła konkurs dotacyjny „Niepodległa 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach”. Termin składania wniosków upływa 13 lipca 2018 r. (godz. 11:59).

   Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 - I nabór

   2018-07-12

 Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zapraszają do składania wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Wnioski należy wypełnić w języku angielskim do 16 lipca 2018 r.

   Konkurs VP/2018/010 w Programie na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

   2018-07-12

 19 lipca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Celem przewodnim konkursu VP/2018/010 jest wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Wspólne Plany Działania (Joint Action Plan - JAP) jako innowacyjna forma mechanizmu wdrożeniowego dla funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

1 2 3 4 5 6 7 » 89