Aktualności

    ZAPROSZENIE Marszałka Woj.Warm-Maz. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dozania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

   2018-10-26

 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin                  ZAPRASZA    organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego termin zgłaszania kandydatów upływa 22 listopada 2018 r.

   Konkurs organizowany przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.

   2018-10-26

 Konkurs „Trzeci sektor w mediach”

   Wolne miejsca na szkolenie

   2018-10-25

 UWAGA!

Pojawiły się 2 miejsca dla organizacji pozarządowych na szkolenie, które jest jutro w Olsztynie. Organizatorzy zapewniają, że jest wartościowe i ciekawe.

    Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie zaprasza.

   2018-10-24

 Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie zaprasza na wykłady w listopadzie.

   Rajd rodzinny "OSZCZĘDZANIE SIĘ OPŁACA"

   2018-10-24

                                                             Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele 

                                                                   zapraszają 27 pazdziernika o 11.00 na rajd rodzinny
                                                                            "OSZCĘDZANIE SIĘ OPŁACA"
                                                                               rozpoczynamy spod Ceik-u

   Konkurs Tesco

   2018-10-24

 ” INFORMACJA O PROGRAMIE V EDYCJA Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” ogłasza nabór do piątej edycji programu „Decydujesz, pomagamy”.

   Wyniki głosowania w VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO 2019

   2018-10-23

 W tegorocznym głosowaniu Mieszkańcy Olsztyna zdecydowali o wprowadzeniu do uchwały budżetowej na 2019 rok następujących projektów:

 

   VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Działalność Organizacji Pozarządowych „Organizacje pozarządowe w stuleciu Polski niepodległej”

   2018-10-23

 VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Działalność Organizacji Pozarządowych „Organizacje pozarządowe w stuleciu Polski niepodległej”

 

 która odbędzie w dniach 23-24 listopada 2018

w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim przy Wydziale Prawa i Administracji

(Aula Cytrynowa Centrum Konferencyjne UWM, Dybowskiego 11)

   Pożyczki na realizację celów statutowych.

   2018-10-23

  Fundusz PAFPIO udziela pożyczek na realizację celów statutowych, np. na utrzymanie płynności finansowej przed otrzymaniem dotacji. Oferujemy organizacjom pozarządowympożyczki na opłacenie wydatków projektu, wkłady własne, remont, zakup sprzętu, opłacenie ZUS i PDOF, fundraising, uruchomienie nowego programu lub działalności odpłatnej/gospodarczej.

   Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskieg .

   2018-10-23

 Gustaw Marek Brzezin

ZAPRASZA organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 156