Aktualności

   Zaproszenie Klubu U Artystów

   2018-08-29

Zapraszamy

30 sierpnia,

Klub U Artystów,

godz. 18.00.

 

Wspominamy dawne dzielnice Olsztyna

Nie tylko Zatorze

   Wolontariat jest trendy- spotkanie z Walterem Chełstowskim

   2018-08-29
Wolontariat jest trendy- spotkanie z Walterem Chełstowskim

Spotkanie z Walterem Chełstowskim w olsztyńskim Spinaczu

   Fundacja Batorego- nabór wniosków

   2018-08-28

Do 16 września organizacje społeczne, które zajmują się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i kontrolą przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa mogą składać wnioski o dotacje instytucjonalne z programu Demokracja w Działaniu prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego. W konkursie można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 tys. do 100 tys. zł.

   Nagrody Marszałka Województw Warmińsko-Mazurskiego- zgłoszenia do nagród.

   2018-08-28
Do 20 września 2018 roku przyjmowane będą zgłoszenia do nagród i wyróżnień marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznane w dwóch kategoriach:

1.indywidualnej - pracownikom pomocy i integracji społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;

2.zespołowej - jednostkom organizacyjnym pomocy i integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze pomocy i integracji społecznej.

   Wstępna informacja o naborze.

   2018-08-28

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

   Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”

   2018-08-27

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”

    „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?”.

   2018-08-27

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

   Donosiciel Pozarządowy nr 122 do pobrania

   2018-08-24

Zapraszamy do pobrania wersji pdf, nowego wydania "Donosiciela Pozarządowego"

   Szkolenie „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?”

   2018-08-22

Bezplatne szkolenie „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?”

   Prosty kredyt trzeciego sektora

   2018-08-21

Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego mogłyby im pozazdrościć banki. No bo jeśli jesteś managerem na wolnym rynku i pomnażasz kapitał osiem razy w ciągu pięciu lat, to przysługuje ci wielka premia i wczasy na Seszelach. RCWIP wraz z partnerami robi takie cuda wolontaryjnie.

1 « 1 2 3 4 5 6 7 » 150