VII edycja Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”

2012-04-11

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do VII edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2012.

Podmiotami uprawnionymi do dofinansowania są organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną oraz samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Projekty powinny być realizowane od 15.07 – 15.12.2012.

Wnioski z wymaganymi załącznikami można składać do 7 maja 2012.

 

Szczegółowe informacje o zasadach Programu znajdują się w zakładce Programy/Stypendia i wymiany międzynarodowe/Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży/Materiały - http://www.nck.pl/.

 

W razie pytań i wątpliwości związanych z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego doradcy z Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych służą pomocą.