„Prowadzenie wolontariatu w OPS” - nowy skrypt

2011-02-19

prowadzenie-wolontariatu-w-ops-marta-urban-burdalska.pdf >>

Zapraszamy do zapoznania się i pobrania nowo opracowanej publikacji „Prowadzenie wolontariatu w OPS” .

Skrypt "Prowadzenie wolontariatu w OPS" (red. Marta Urban-Burdalska)  powstał w wyniku projektu "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na Warmii i Mazurach", który był realizowany w 2010 roku przez Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzącym Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”. Główni partnerzy projektu to: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz MOPS Olsztyn.

Publikacja zawiera cenne wskazówki dla instytucji pomocy społecznej na temat sposobu organizowania i prowadzenia wolontariatu osób bezrobotnych, możliwości pozyskania środków na działania ochotników w ramach POKL. Porusza także kwestie międzynarodowego wolontariatu młodzieżowego w odniesieniu do pomocy społecznej. Dla praktyków interesujące będą na pewno informacje zamieszczone w  ostatnim rozdziale publikacji, zawierającym  "dobre praktyki" w prowadzeniu wolontariatu przez OPS. Autorka pozyskała do współpracy 4 różne ośrodki pomocy społecznej z całe Polski, które działają z powodzeniem już od kilku lat w obszarze pracy ochotniczej. Dodatkowym atutem publikacji jest udostępnienie przez OPS-y wypracowanej przez nich i używanej na co dzień dokumentacji. 

Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na Warmii i Mazurach" był dofinansowany przez Samorząd Woj. Warmińsko-Mazurskiego.
Więcej o projekcie: www.ocop.olsztyn.pl/spinacz , zakładka „realizowane projekty”.