Nabór do Komisji Konkursowej w ramach OKO

2017-09-06

Starosta Olsztyński ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2017 na wsparcie realizacji zadań publicznych.


1) Kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2017 na wsparcie realizacji zadań publicznych należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

2) Zgłoszenia należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, złożyć w Sekretariacie Starosty Olsztyńskiego (2 piętro, pokój 207) lub przesłać (skan z podpisem) za pomocą poczty elektronicznej na adres: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl w terminie do dnia 8 września 2017 r. Decyduje data wpływu.

 

3) Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.

 

4) Liczba osób wskazanych przez organizacje pozarządowe nie może przekroczyć 3. Przy wyborze kandydatów decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

 

 

5) Posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2017 na wsparcie realizacji zadań publicznych odbędzie się w dniu 12 września 2017 r., Sala Zarządu Powiatu w Olsztynie (pok. 206).

 

6) Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 

7) Dojazd na posiedzenie Komisji Konkursowej na koszt własny członków.

 

8) W skład Komisji Konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

 

Do pobrania:

 

Formularz zgłoszenia_Nabor członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie Starosty_Nabor członków Komisji Konkursowej

 

Źródło: powiat-olsztynski.pl