Prace nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej - wzór listu do parlamentarzystów

2015-05-19
Szanowni Państwo,

w Sejmie trwają prace nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa. 13 maja odbyło się pierwsze czytanie ustawy, a wszystkie kluby parlamentarne ją poparły. Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest już na 26-27 maja.

Jako organizacje możemy jeszcze starać się wpłynąć na decyzje Sejmu na drodze apelowania do posłów ze swoich regionów.

Fundacja Akademia Iuris przygotowała, w imieniu Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych, wzór listu, który mogą Państwo wykorzystać. Jako załącznik do listu proponujemy uchwałę Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie ustawy. Do listu mogą też Państwo dołączyć wszelkie wyróżnienia, rekomendacje, czy pinie beneficjentów. W pierwszej kolejności prosimy o pisanie do posłów, którzy są w Komisji Sprawiedliwości i Komisji Samorządu Terytorialnego (ponieważ te komisje zajmować się będą ustawą). Pismo można wysłać listem poleconym listem, a także mailem.

Ze względu na szybkie tempo procedowania ustawy i termin najbliższego posiedzenia Sejmu ustalony na 26-27 maja, trzeba działać w trybie pilnym.

Lista posłów Komisji Samorządu Terytorialnego:
lista posłów Komisji Sprawiedliwości:
 
Bieżące informacje o losach ustawy i medialne doniesienia gromadzimy na www.obywateliprawo.pl (dział „Aktualności” oraz „Czytelnia”)

Liczymy na Państwa wsparcie, mające na celu zmiany w zapisach ustawy – i dobro beneficjentów poradnictwa oraz organizacji.

list-posel-ustawa-nieodplatna-pomoc-prawna-wzor--2.doc >>
 
Pozdrawiamy

Zespół ISP

Instytut Spraw Publicznych
Institute of Public Affairs
ul. Szpitalna 5 lok.22
00-031 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 5564261
fax. (+48 22) 5564262
skype: katarzyna.renaud
www.isp.org.pl