Interpelacja w sprawie obowiązku księgowego organizacji pozarządowych oraz planowanych zmian w tym obszarze

2014-07-01

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" zwrócił się z prośbą do Pani Poseł RP Beaty Bublewicz o złożenie interpelację ws. postępu prac dotyczących uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje). W załączeniu udostępnimy odpowiedź na interpelację.

odpowiedz-na-interpelacje->>