Aktualności

   XII edycja Konkursu Lodołamacze 2017

   2017-07-24

Pracodawcy powalczą jak co roku o tytuł Lodołamacza 2017 w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia 2017 r. Statuetka przyznawana jest co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych.

   Spotkanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z NGO

   2017-07-21

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie dotyczące opracowania Programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020. Spotkanie odbędzie się 26 lipca 2017 r. godz. 11.30 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w sali A.

   Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 22/2017 do pobrania

   2017-07-20

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych  

   Program dotacyjny Niepodległa

   2017-07-19

Program Niepodległa skierowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest dofinansowanie inicjatyw włączających mieszkańców Polski w świętowanie rocznicy niepodległości oraz zwiększających świadomość na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości.

   Turniej rugby na plaży

   2017-07-17

Zespół Rugby Team Olsztyn zorganizował w miniony weekend 15-16 lipca 2017 r. na plaży miejskiej CRS Ukiel turniej plażowego rugby.  Po raz pierwszy w rywalizacji  wystąpiła reprezentacja kobiet. W turnieju wystąpiły zespoły m.in z: Olsztyna, Warszawy, Białegostoku, Gdańska.

Świetna zabawa, miła atmosfera i dużo pozytywnych sportowych emocji czekały na uczestników/ek turnieju.

   Crowfundig - wspieram to

   2017-07-14

W dobie coraz trudniej dostępnych środków publicznych dla trzeciego sektora, crowdfunding zaczyna budzić coraz większe zainteresowanie. Społecznościowe zbieranie środków to znakomity sposób, aby sfinansować projekty, które z normalnych środków byłyby poza zasięgiem. Idea stojąca za crowdfundingiem jest bardzo prosta. Jeżeli mamy pomysł, który chcemy sfinansować, wystarczy przekonać odpowiednią liczbę osób, że warto przekazać nam pieniądze.

   Donosiciel Pozarządowy nr 108 - do pobrania

   2017-07-13

Zapraszamy do pobrania wersji pdf, nowego wydania "Donosiciela Pozarządowego"

   Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 21/2017 do pobrania

   2017-07-13

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

    Spotkania z funduszami europejskimi - mobilne punkty w lipcu 2017

   2017-07-10

Konsultanci sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich w województwie warmińsko - mazurskim zapraszają do skorzystania z bezpłatnych porad. Wszyscy chętni mogą dowiedzieć się o zakresie możliwości otrzymania wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

   Informacja o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WiM

   2017-07-10

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego planuje w październiku 2017 r. rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

1 2 3 4 5 6 7 » 126