Związek Stowarzyszeń

 

to zrzeszenie podmiotów prawnych, które działają na rzecz innych organizacji pozarządowych w procesie ich tworzenia, integracji oraz działania oraz wspierają rozwój społeczności lokalnej.

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” ma na celu popularyzację, promocję oraz profesjonalizację III sektora.

Działalność statutowa Związku Stowarzyszeń zakłada działania  na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych, które  opierają się na wspólnej pracy członków.

Celem Związku Stowarzyszeń jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie postaw prospołecznych oraz podniesienie sprawności działania organizacji pozarządowych, a szczególnie wspieranie organizacyjne, finansowe i prawne ich działań.