DYŻURY CZŁONKÓW/CZŁONKIŃ ROPMO

Dyżury członków/-iń Rady

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna spotykała się w każdy 3 wtorek miesiąca, godz. 17.00.
Spotkania są otwarte dla zainteresowanych.
Osoby, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniach bardzo prosimy o zgłoszenie mailem na adres: ocop.olsztyn@gmail.com
_____________________________________________________________________________________


Prowadzimy Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, w którym Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna ma sekretariat.