Ogłoszenie konkursu na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyna" (NIOP)

2013-11-05

 

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie
na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyna" (NIOP).

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną
w wysokości 5 tysięcy złotych.

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy NIOP 2013 (doc) >>  należy złożyć w terminie do 1 grudnia 2013 
w sekretariacie ROPMO w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1
e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
lub w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Knosały 3/5 bud. B pok.107, 108.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna
w dniu 14 grudnia 2013 w olsztyńskim ratuszu, ul. Jana Pawła II 1.

Do pobrania:
wniosek zgłoszeniowy NIOP 2013 (doc) >>
regulamin konkursu NIOP 2013 (doc) >>


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1

na stronach: www.ocop.olsztyn.pl, www.olsztyn.eu
i pod adresem e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com