"Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

2013-11-05

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza dziennikarki i dziennikarzy podejmujących problematykę organizacji pozarządowych Olsztyna oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres:
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie, 10-162 Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 5.

Termin zgłaszania wniosków upływa 1 grudnia 2013.

Wyniki obrad będą przedstawione na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w dniu 14 grudnia br. oraz opublikowane w prasie.

Regulamin-konkursu-3 sektor-w-mediach-2013 (doc) >>