Konkursy ROPMO

   "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

   2017-10-26

ada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie zaprasza dziennikarki i dziennikarzy podejmujących problematykę organizacji pozarządowych Olsztyna oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".

   Konkurs na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna" - NIOP

   2017-10-26

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna" - NIOP.  

 Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych z terenu miasta Olsztyna.

 Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 7 tysięcy złotych.

   "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

   2016-09-23

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie zaprasza dziennikarki i dziennikarzy podejmujących problematykę organizacji pozarządowych Olsztyna oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".

 

Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul.Tarasa Szewczenki 1 , 10-274 Olsztyn

Termin zgłaszania wniosków w 2016 roku upływa z dniem 17 października.

   Konkurs na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna" - NIOP

   2016-09-23

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna - NIOP.

   Wyniki Konkursu na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych" miasta Olsztyna (NIOP)

   2015-12-08

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, jak co roku zorganizowała w Urzędzie Miasta Olsztyna Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas spotkania 5  grudnia ogłoszono wyniki Konkursu na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych" miasta Olsztyna (NIOP).

    Wyniki konkursu: "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy 2015

   2015-12-07

5 grudnia, podczas corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna rozstrzygnięto kolejną edycję Konkursu „Trzeci Sektor w Mediach”. Jury Konkursu przyznało trzy równorzędne nagrody, w wysokości po 1 000 złotych każda, olsztyńskim dziennikarkom: Alicji Kulik i Dorocie Grzymskiej z Radia Olsztyn oraz Anecie Olender z TVP Olsztyn.

   "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

   2015-11-09
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza dziennikarki i dziennikarzy podejmujących problematykę organizacji pozarządowych Olsztyna oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".

 

Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul.Tarasa Szewczenki 1 , 10-274 Olsztyn

Termin zgłaszania wniosków w 2015 roku upływa z dniem 30 listopada

   Ogłoszenie konkursu na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych" miasta Olsztyna (NIOP)

   2015-11-09

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych" miasta Olsztyna (NIOP).

   "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

   2014-09-24

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza dziennikarki i dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych – zatrudnionych lub współpracujących z redakcjami ogólnopolskimi, regionalnymi, lokalnymi, specjalistycznymi, podejmujących problematykę organizacji pozarządowych z Olsztyna, do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach". Organizatorami konkursu są: Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

   Ogłoszenie konkursu na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyna" - NIOP

   2014-09-24

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyna" - NIOP. Konkursem objęte są wszelkie zrealizowane inicjatywy (projekty) organizacji pozarzą­do­wych miasta Olsztyna, skierowane na rzecz pożytku publicz­ne­go. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyna, który ufundował nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

1 2 »