Rezerwacja sal i wypożyczanie sprzętu w OCOP

OCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Olsztyna.


Zasady funkcjonowania „Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych”, prowadzonego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, określone są na podstawie Statutu Stowarzyszenia oraz umowy z Zarządem Budynków Komunalnych w Olsztynie.


OCOP dysponuje salami szkoleniowymi, które udostępniane są nieodpłatnie organizacjom do realizacji ich celów statutowych. Ponadto istnieje możliwość użyczania lokalu Centrum osobom fizycznym i grupom nieformalnym na przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i miastotwórczym.

 

 

Organizacje mają możliwość korzystania z wydzielonych szafek oraz użyczania sprzętu (sztalugi, namioty, stoły i krzesła, flipchart, ekran i rzutnik multimedialny, potykacze, podgrzewacze do wody, termosy, puszki na zbiórki publiczne).Zasady udostępniania pomieszczeń określone są w dokumencie „Zasady korzystania z lokalu OCOP-09.06.2009”
(do pobrania: zasady-korzystania-z-lokalu-ocop-10.06.pdf).

DOKUMETY DO POBRANIA:


Umowa-dot.-pomieszczen-OCOP.pdf


Formularz uzyczenia sali w OCOP.doc

 

Formularz użyczenia sprzętu docKontakt w sprawie użyczenia pomieszczeń i wypożyczenia sprzętu:
sekretariat.ocop@gmail.com
Tel: 503 680 500


Godziny otwarcia OCOP:

  • poniedziałek 9-17
  • wtorek 9-19
  • środa 9-17
  • czwartek 9-17
  • piątek 9-15
  • każda druga sobota miesiąca: 9-15

 

Sala konferencyjna na parterze (53,11 m2)

 

                     

 

 

Sala szkoleniowa na piętrze (42,36 m2)

 

    

 

Sala warsztatowa na piętrze (17,08 m2)