Biblioteka OCOP


Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi bibliotekę, której zasoby dostępne są dla osób odwiedzających OCOP w godzinach otwarcia, istnieje również możliwość wypożyczenia poszczególnych pozycji.
Zachęcamy do korzystania z naszego księgozbioru. Staramy się go uzupełniać w miarę potrzeb i możliwości finansowych. Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące jego rozszerzania.

Zapraszamy!

ZASOBY BIBLIOTEKI OCOP:
 

biblioteka-ocop---organizacje-pozarzdowe.pdf >>

biblioteka-ocop---strategie-raporty-programy.pdf >>

biblioteka-ocop---czasopisma-informatory.pdf >>

biblioteka-ocop---ekonomia--finanse-zarzdzanie.pdf >>

biblioteka-ocop---prawo.pdf >>

biblioteka-ocop---kobieta.pdf >>

biblioteka-ocop---literatura.pdf >>
KSIĄŻKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

 

Podręcznik Włącznik Obywatelski – Jak uczyć kreatywnie o aktywności obywatelskiej?Monografia - Działalność Organizacji Pozarządowych - 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf


Prowadzenie-wolontariatu-w-OPS - Marta-Urban-Burdalska (wersja pdf)

Szczegóły >>
Obywatele wspóldecydują - Przewodnik po partycypacji społecznej. - Dagmir Długosz, Jan Jakub Wygnański (wersja pdf) >>

„Dobrze inwestuj w dobro! Tworzenie kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych” (pdf) >>Korzystnik Internauty 50+ (pdf) 16,7 MB >>

Skrypt do zajec - Przeciwdzialanie agresji - Dariusz Karczewski (wersja php) >>
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z WYDAWNICTW DOSTĘPNYCH W INTERNECIE:

https://ngoteka.pl/

http://www.ewaluacja.org.pl/

konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2013/02/publikacje-dla-ngo-online-poznajcie.html