Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych powstało dzięki staraniom Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn.

Od października 2007 do 13 grudnia 2008 roku prowadzone było przez Fundację "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie.

Od 13 grudnia 2008 roku Olsztyńskie Centrum prowadzone jest przez:

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
Fundację "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"

e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

10-274 Olsztyn
ul. Tarasa Szewczenki 1

sekretariat:
Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn

Biuro:
Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu SPINACZ