Szkolenie OCOP - "Komunikacja bez przemocy" - LISTA ZAMKNIĘTA

Termin: 2017-04-06 godz. 16.30 - 18.30

Zapisy od: 2017-03-27 do: 2017-03-30

                    

 

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Komunikacja bez przemocy" w ramach działania II. Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu "SPINACZ". 

 

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do wolontariuszy/ek działających w olsztyńskich organizacjach pozarządowych oraz osób zamierzających zaangażować się w pracę wolontariacką.

 


Szkolenie przeprowadzi Michał Cupiał  - trener, psycholog.

 

 

Cel szkolenia: wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych:

1. budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi

2. zrozumienie swoich emocji w relacjach

3. większa akceptacja dla innych

4. neutralizowanie sytuacji konfliktowych

 

Metoda wykorzystana podczas szkolenia: Poznanie koncepcji "Porozumienie bez Przemocy wg. Marshalla Rosenberga"  – metody komunikacji opartej na szacunku i empatii.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.

 

Miejsce szkolenia:

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;

 ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn

tel. 503 680 500; e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com


Termin:

06 kwietnia 2017 r. (czwartek) godz. 16.30 - 18.30

 

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się u dołu strony lub pod nr tel. 503 680 500.

 

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.Potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres, co najmniej 2 dni przed szkoleniem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

 

Informacje na temat szkolenia:

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn tel.   503 680 500 olsztynwolontariat@gmail.com

 

                                                                                    

Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
   w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
       realizowanego przy współudziale finansowym Gminy O
lsztyn

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń