Forum Organizacji Pozarządowych 2011

Termin: 26 listopada 2011

Zapisy od: 2011-10-27 do: 2011-11-24

 

 

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn

i Urząd Miasta Olsztyna

zapraszają na

doroczne Forum Organizacji Pozarządowych

w dniu 26 listopada 2011 roku

Ratusz, sala 219,
Plac Jana Pawła II 1

 

 

Program spotkania:

 

 

10.00-10.20

Powitanie gości:
Monika Falej Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
 

Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości:
Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna
Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS
 

 

10.20- 10.40

Rozstrzygnięcie konkursów ROPMO

na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” (NIOP)
i "Trzeci sektor w mediach"

Wręczenie Honorowych Odznak Warmii i Mazur
  Julian Osiecki Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
   

10.40-11.20

I Wykład

„Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi
Artur Gluziński
 

 

11.20-11.50

Przerwa kawowa
Występy zespołu muzycznego z Mrągowa
 

 

11.50-12.10

Wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pt. „Podaruj swoje bogactwo innym”
Prezydent Małgorzata Bartnikowska-Bogdanowicz
 

 

12.10-12.20

Prezentacja „Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur” ATOMY
- Katarzyna Cieplińska, koordynatorka OCW Spinacz
prowadzonego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
 

 

12.20-12.50

II Wykład
 

„Prawo w wolontariacie”
 Gabriela Zimirowska
 

 

12.50-13.00

Prezentacja filmu „Trendy WOLONTARIAT”

 

13.00-14.00

Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska
„Wolontariat dziś i jutro”

 

14.00

Lunch

 

 

W trakcie forum odbywać się będą

„NGO na TOPie” – Targi Organizacji Pozarządowych

Targi Wolontariatu: „Różne oblicza wolontariatu”
- pokazy i animacje prowadzone przy stoiskach przez organizacje pozarządowe

 

Ponadto:

Wystawa konkursu fotograficznego pt. „Podaruj swoje bogactwo innym”

„Zrób z Baby wolontariuszkę”- czyli każdy może zostać wolontariuszem - wspólne malowanie Baby Pruskiej

Indywidualne konsultacje ekspertów (A. Gluziński, G. Zimirowska)

 

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej
do dnia 24.11.2011


W celu rezerwacji stanowiska na targach
prosimy o wypełnienie i odesłane na adres sekretariat.ocop@gmail.com
formularza rezerwacji stoiska na targach >>
do dnia 21.11.2011

 

 

Forum jest współorganizowane w ramach projektów:
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych” dofinasowanego przez Gminę Olsztyn, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

oraz
„COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”,
„Mam prawo do prawa” przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur” - ATOMY w Sieci przez Stowarzyszenie Elbląg Europa i Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgłoszenie

Brak dostępnych szkoleń