Konkursy

   Wsparcie Fundacji Energa na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych

   2017-07-24

Fundacja ENERGA w nurcie realizowania swoich głównych celów udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

   Gietrzwałd. Konkurs: wspierania lub powierzenia zadań publicznych z zakresu edukacji oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

   2017-07-21

Pełniący funkcję Wójta Gminy Gietrzwałd ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w roku 2017 w formie wspierania lub powierzenia następujących zadań publicznych z zakresu edukacji oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Termin składania ofert według załączonego wzoru upływa 14 sierpnia 2017 roku.

   Konkurs grantowy Fundacji PGNiG

   2017-07-17

Każdy, kto ma pomysł, który może przyczynić się do zmian w naszej społeczności lokalnej, może zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej celem osiągnięcia zysku, w szczególności takich jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, młodzieżowe kluby sportowe, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego.

   Inicjatywa Meet and Code - grant na swoje wydarzenie o kodowaniu!

   2017-07-13

Działasz w organizacji pozarządowej i chciałbyś/chciałabyś zorganizować wydarzenie programistyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat? Może to być warszat, hakaton lub wydarzenie innego formatu weź udział w inicjatywie Meet and Code i zdobądź grant na swoje wydarzenie!

Zgłoszenie musi zostać przesłane najpóźniej do 15 września 2017 r.

   Konkurs dotacyjny „Z Fundacją PZU po lekcjach” tylko do końca miesiąca

   2017-07-12

Przypominamy, że tylko do końca miesiąca ( tj. 31 lipca 2017 r. godz. 11.59) jest czas na złożenie wniosków w konkursie grantowym Fundacji PZU dotyczącym organizacji zajęć pozalekcyjnych. Wniosek składać mogą fundacje, stowarzyszenia i uczniowskie kluby sportowe. Kwota to max 50 tys. zł. Więcej: TUTAJ

 

Źródło: funduszenaedukacje

   MSZ - Konkurs „Edukacja globalna 2017”

   2017-07-10

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert: pt. „Edukacja globalna 2017”, mający na celu zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP.

Oferty należy składać do 2 sierpnia 2017 r.

   PAH - Program regrantingowy Pajacykowa Sieć Pomocowa

   2017-07-10

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie posiłków w ramach programu Pajacykowa Sieć Pomocowa. Szkoły i organizacje pozarządowe prowadzące świetlice, mogą się starać o dofinansowanie żywienia na cały rok szkolny.

Nabór wniosków potrwa do 15 lipca 2017 r.

    Bank Zachodni WBK - Konkurs grantowy „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” – trzecia edycja

   2017-07-10

Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. do udziału w 3 edycji konkursu grantowego pn.: „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM". Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań. Granty przyznane zostaną instytucjom lub organizacjom społecznym o charakterze non profit posiadającym osobowość prawną.Wnioski przyjmowane są w terminie od 15 lipca do 30 września 2017 roku.

 

 

   Konkurs na wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych

   2017-07-07

Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania pod nazwą: „Wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i samorządy lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową”.

Termin składania ofert do 27 lipca 2017 r.

   7. edycja Konkursu [eS]

   2017-07-05

Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych zaprasza stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, ale także spółki nie działające dla zysku o zgłaszania swojej aplikacji w siódmej edycji Konkursu [eS] Przedsiębiorstwo Społeczne roku im. Jacka Kuronia.

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zamkniętego sprawozdania za dwa lata działalności i rzeczywiste prowadzenie działalności na rynku w połączeniu z istotnymi celami społecznymi.

Można się zgłaszać do 16 lipca 2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 » 74