Kultura. Rozwój. Olsztyn. - Perspektywa NGO

2015-03-04
Kultura. Rozwój. Olsztyn. - Perspektywa NGO

 

Kultura. Rozwój. Olsztyn / Perspektywa NGO


Zespół „DNA Miasta” z Res Publiki wspólnie z władzami Olsztyna i Narodowym Centrum Kultury od listopada prowadzi w Olsztynie proces „Kultura. Rozwój. Olsztyn” mający na celu stworzenie nowego dokumentu strategicznego dot. rozwoju polityki kulturalnej miasta. 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do włączenia się w ten proces poprzez udział w spotkaniu i warsztatach dla olsztyńskich organizacji pozarządowych. Podczas tego wydarzenia chcemy wspólnie porozmawiać m.in. na temat miejsca i roli organizacji pozarządowych w obszarze kultury, potencjalne dla wzajemnej współpracy, problemach, z jakimi spotykają się aktywiści oraz nowych rozwiązań, które mogą stać się częścią nowopowstającej strategii.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2015 r. w godzinach 17.00 - 20.30 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1

Pierwsza część spotkania będzie miała formę dyskusji połączonej z prezentacją działań w ramach procesu Kultura. Rozwój. Olsztyn. O aktualnym stanie kondycji sektora NGO opowie również Monika Falej, Przewodnicząca Prezydium ROPMO. Ze strony władz miasta o systemie wsparcia NGO i standardach współpracy wypowie się Gabriela Konarzewska, Dyrektorka Biura Kultury UM w Olsztynie. 

Druga część spotkania będzie przeznaczona na warsztaty. Od godz. 18.15 do godz. 20.00 (2 x 45 minut z 10 minutową przerwą) będziemy wspólnie pracować nad najbardziej istotnymi dla procesu tworzenia strategii rozwoju kultury pytaniami i zagadnieniami. Będziemy pracować w małych, liczących do 15 osób grupach. Po godz. 20.00 podsumujemy efekty naszej pracy i ustalimy dalsze kroki wspólnego działania. 

Uwaga – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podczas warsztatów prosimy o zgłoszenie chęci swojego udziału poprzez formularz rejestracyjny (http://goo.gl/forms/UxWo6aA7aS)
lub na adres poczty jburszta@gmail.com do 13 marca 2015 r.

Szczegółowy program i materiały robocze zostaną Państwu udostępnione po dokonaniu zgłoszenia.