Aktualności

   Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 11.1.2

   2017-11-21

Szanowni Państwo,
Biuro ZIT zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-002/17 dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Park w Olsztynie.

   Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie za nami - fotorelacja

   2017-11-20

18 listopada 2017 r. w olsztyńskim ratuszu odbyło się doroczne Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. pt. "Polski Olsztyn 100 lat temu". Podczas Forum odbyły się również Targi Pracy Wolontaryjnej.

   Spotkanie informacyjne dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych

   2017-11-14

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, Instytucja Organizująca Konkurs  zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Termin i miejsce spotkania: 17 listopada 2017 r., Hotel Park w Olsztynie, godz. 10:00

   Donosiciel Pozarządowy nr 112 - do pobrania

   2017-11-09

Zapraszamy do pobrania wersji pdf, nowego wydania "Donosiciela Pozarządowego"

   Zaproszenie na Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych - 18 listopada 2017 r.

   2017-11-07

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn w sobotę 18 listopada 2017 roku (Ratusz, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219) do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych pt. "Polski Olsztyn 100 lat temu"

   I Kongres Inicjatyw Pozarządowych 2017

   2017-11-06

O tym, jakie wyzwania stoją przed organizacjami pozarządowymi debatować będą społecznicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, autorytety świata. Okazją do debaty będzie I Kongresu Inicjatyw Pozarządowych, który odbędzie się 12 listopada w Warszawie w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5.

   Program „Podwórka z Natury” w roku 2018

   2017-11-06

Program „Podwórka z Natury” jest zadaniem realizowanym w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020. Program nie jest przewidziany do realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, lecz takich, które w przeważającej większości będą możliwe do wykonania samodzielnie przez mieszkańców. 

   Przestrzeń dla partycypacji - konsultacje

   2017-11-02

Urząd Miasta Olsztyna przystąpił do ogólnopolskiego projektu "Przestrzeń dla partycypacji". Poprzez udział w tym projekcie Urząd Miasta Olsztyna chce rozszerzyć zakres dotychczas prowadzonych konsultacji społecznych i przeprowadzić konsultacje dokumentu planistycznego w szerszym zakresie niż wskazany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

   Szkolenie: Jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie? – 23.11.2017 r.

   2017-11-02

Zapraszamy  przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników bibliotek 23 listopada 2017 r. do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, gdzie odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. "Jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie ?"

Termin nadsyłania zgłoszeń on-line: 21 listopada 2017 roku.

   Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 36/2017 do pobrania

   2017-11-02

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

1 2 3 4 5 6 7 » 132